Byte av bakre kardanaxel.

 

                   Jag jobbar på med både bil och sida

Denna vinkel på hardyplattan innebär att den kommer slitas

extremt fort därför byts denna mot en kardan med vanliga knutar.

Nu har jag Range Rover delar till övers så det blir en Range kardan.